Velkommen
Aktiviteter
Lejligheder
Boligselskabet
Repræsentantskab
Selskabsbestyrelse
Afdelingsbestyrelser
Ansøgning
Beboer info
Kontakt os
Oversigt
Diverse links
Boligselskabet af 1942 i Nykøbing Sjælland er en almen boligorganisation i Odsherred Kommune.

Boligselskabet har 370 lejemål, heraf 27 ældre- og handicapvenlige boliger, 11 ungdomsboliger, 11 klubværelser og 4 erhvervslejemål beliggende i 16 afdelinger i Nykøbing Sj. og Rørvig.

Lejlighederne udlejes i henhold til gældende regler efter et ventelistesystem, hvor de personer med størst anciennitet først får tilbudt en lejlighed. Nuværende beboere har dog en fortrinsret til en ledig bolig. Nykøbing-Rørvig Kommune har anvisningsret til et antal ældre- og handicapvenlige boliger.

Boligselskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af beboere fra de enkelte afdelinger og selskabsbestyrelsen.

Selskabsbestyrelsen, der har den overordnede ledelse, består af 9 personer (5 beboervalgte, 3 kommunalt udpegede og 1 ejendomsfunktionær).

Hver afdeling har en afdelingsbestyrelse, som vælges på et årligt beboermøde. Afdelingsbestyrelsens beføjelser er bl.a. at godkende afdelingens regnskab og påse god orden i afdelingen. Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, og huslejen reguleres i henhold til det årlige driftbudget, der godkendes på beboermødet.

Den daglige administration varetages fra Svanestræde 3, 4500 Nykøbing Sj.

Der er ansat 5 ejendomsfunktionærer til at passe fællesfaciliteter og foretage mindre reparationer i lejlighederne m.m.

Boligselskabet af 1942 Nykøbing Sj. - Tlf: 59 91 08 00 - e-mail: boligselskabet@bs1942.dk